News

Ústecká budova UniCRE prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Ústí nad Labem - Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE) je nový název někdejšího Výzkumného ústavu anorganické chemie. Jeho historické sídlo, které bývalo původně správní budovou Spolchemie, prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

„Součástí rekonstrukce této krásné novogotické budovy je oprava střechy a v nejbližších letech bude následovat oprava fasády a výměna oken. Celkové náklady se budou pohybovat v řádu milionů korun," informovala Lenka Babická z UniCRE.

OPRAVA JE ROZDĚLENÁ NA ETAPY

„Budovu opravujeme po etapách. Část střechy v zadním traktu již je nová, teď se práce soustředí na čelo budovy, opravíme také věžičky a další fasádní prvky i věž s hodinami," uvedl Robert Pretschner, ředitel technického úseku.

Rekonstrukcí postupně prochází i vnitřek budovy, obnoveny jsou některé laboratoře, kanceláře a zasedací síně, jiné oprava teprve čeká. V původním stavu zůstane historická zasedací síň i schodišťová hala s třídílnou nástěnnou olejomalbou od Josefa Reinera.

„Stav budovy již byl velmi špatný, prakticky jsme se museli stáhnout z třetího poschodí, kam zatékalo, ale postupně to dáváme do pořádku," poznamenala Alena Rodová, ředitelka administrativního úseku.

VÝZNAMNÉ VĚDECKÉ PRACOVIŠTĚ

UniCre je významným vědeckým pracovištěm. Výzkumníci se tu zabývají především katalyzátory a pokročilými anorganickými materiály. Mimo jiné vyvíjejí geopolymery, materiály s anorganickým složením a strukturou polymerních řetězců, které odolávají teplotám okolo 1100 °C.

Využívají se v průmyslových aplikacích, například v žáruvzdorných nátěrech a lepidlech či materiálech pro protipožární úpravy. Velkou výzvou je výroba nehořlavých geopolymerních laminátů pro letecký a dopravní průmysl, na které UniCRE spolupracuje s univerzitami v Liberci a v Plzni.

Budova byla postavena v roce 1895 architektem Robertem Langsem. Jako správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu nahradila původní sídlo společnosti, kde je dnešní dělnická vrátnice.

Budovu si veřejnost může opět prohlédnout při Dnech evropského dědictví, které se letos uskuteční o víkendech 3. a 4. a 10. a 11. září.

Poznámka: Článek, včetně obsáhlé fotogalerie, který vyšel v novinách Ústecký deník dne 11.8. 2016, si můžete prohlédnout zde.icon new window