Laboratoř syntéz katalyzátorů

Zdeněk Tišler
Ing. Zdeněk Tišler
vedoucí laboratoře
icon mail

Katalyzátory jsou důležité pro energeticky úspornou a ekologicky šetrnou přeměnu energetických (nejen obnovitelných) surovin na finální produkty s požadovanou kvalitou. Hlavní důraz je kladen na vysokou účinnost vyvíjených materiálů, jež se odráží i ve snížené tvorbě škodlivých emisí a tím i ochraně životního prostředí.

Výzkum v laboratoři syntéz katalyzátorů je zaměřen na přípravu katalyzátorů pro procesy zhodnocení obnovitelných energetických surovin na produkty s vysokou přidanou hodnotou a na environmentální adsorpční a katalytické technologie.

K přípravě katalyzátorů a jejich modifikaci se vedle běžných technik, jako je např. impregnace, používá i PC řízená srážecí aparatura (Syrris - Globe) s tlakovým filtračním zařízením - kalolisem. Samozřejmostí je široké zázemí usnadňující běžné výzkumné práce, jako např. mechanické a tepelné zpracování vzorků a katalyzátorů (drcení, mletí za sucha i mokra, třídění, sušení, kalcinace), zpracování kapalných vzorků (odpařování, destilace) atd.

Charakterizace povrchů a aktivních míst je prováděna pomocí fyzisorpce N2 (Quantachrome Autosorb iQ), Hg porozimetrie (Micromeritics - AutoPore 9510) a chemisorpčních metod TPR, TPD, TPO (Micromeritics - AutoChem 2950 HP). Vlastnosti katalyzátorů jsou posuzovány i dalšími metodami: XRD, XRF, TGA, ICP, Ramanovou a infračevenou spektroskopií.

Fotogalerie

Automatický sorpční analyzátor Quantachrome Autosorb-iQ-KR/MP-XR
Chemisorpční analyzátor Micromeritics AutoChem 2950 HP
Rtuťový porozimetr Micromeritics Auto Pore IV 9510
Srážecí aparatura Syrris Globe
Planetový mlýn FRITSCH Pulverisette 6