Laboratoř pokročilých analýz

Mgr. Romana Velvarská
Mgr. Romana Velvarská
vedoucí laboratoře

icon mail

Laboratoř pokročilých analýz se zabývá problematikou z odvětví rafinerie, petrochemie i biomasy. Jedná se o podpůrné pracoviště pro všechny obory, zkoumané v UniCRE. Právě zde jsou vyvíjeny nové analytické metody pro problematické vzorky (suroviny, meziprodukty i produkty), pro jejichž analýzy již nejsou jednodušší instrumentální techniky dostačující. Z výsledků těchto analýz může být např. posuzována vhodnost doposud používaného postupu přípravy či výroby.

Tato laboratoř se specializuje na metody termické, spektrální a separační. Termické metody jsou zde zastoupeny termogravimetrií, při které se sleduje hmotnostní úbytek vzorku při zvoleném teplotním programu (teplotní maximum je 1200 °C), termomechanickou analýzou (studium mechanických vlastností vzorků) a diferenční skenovací kalorimetrií (sledování toku tepel - tání, krystalizace, OIT). 

Laboratoř disponuje Ramanovým disperzním mikroskopem se čtyřmi různými lasery a infračervenou spektrometrií ve střední (FTIR) a blízké oblasti (NIR).

Ze separačních technik se jedná o multidimenzionální plynovou chromatografii s hmotnostní detekcí, která posloužila při vývoji speciální metody pro stanovení katalytických jedů v propylenu na koncentrační úrovni jednotek a desítek ppb (získán patent).

Fotogalerie

Diferenční skenovací kalorimetr DSC Q2000
Multidimenzionální plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Shimadzu GC-2010 Plus
Ramanův spektrometr a mikroskop DXR
Spektrometr FT-IR/NIR Thermo Scientific Nicolet 6700
Termogravimetrický analyzátor TA Discovery TGA
Termomechanický analyzátor TA Q400