Spektrometr FT-IR/NIR Thermo Scientific Nicolet 6700
Spektrometr FT-IR/NIR Thermo Scientific Nicolet 6700

Přístroj slouží k analýze pevných, kapalných a plynných vzorků. NIR - kvantitativní stanovení v oblasti petrochemických a rafinérských aplikací. FTIR - kvalitativní a kvantitativní hodnocení vzorků. Kombinace střední a blízké infračervené spektrometrie.