Volumetrický titrátor pro stanovení vody dle K. Fischera
Další obrázek
Volumetrický titrátor pro stanovení vody dle K. Fischera

Volumetrický Karl Fischer titrátor od Hanna Instruments HI903 měří v rozsahu 100 ppm až 100 % obsahu vody. Titrátor splňuje podmínky pro volumetrické stanovení vyšších obsahů vody (např. ASTM D 4377) v surové ropě, kapalných ropných výrobcích, biopalivech i v neuhlovodíkových organických látkách - alkoholy, aldehydy, ketony, chlorovaná rozpouštědla.

Titrátor HI903 kombinuje vysoce přesný dávkovací systém s konstrukcí pro optimální rychlost reakce a sofistikovaným vyhodnocováním relativního driftu. Flexibilní a přesné stanovení koncového bodu: volitelný princip detekce - relativní drift, absolutní drift nebo stabilní hodnota mV. Díky stabilním podmínkám v titrační nádobce a dynamickému dávkování titračního činidla je možné titrátor HI903 využít i pro citlivé stanovení nízkých koncentrací vody.

Specifikace

Rozsah 100 ppm až 100%
Rozlišeni 1 ppm až 0,0001%
Jednotky %, ppm, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/ml, μg/ml, mg/kus, μg/kus
Vzorky kapaliny, suspenze, pevné (přímý vstup)
Předtitrace automatická
Korekce na drift automatická nebo manuální
Ukončeni titrace relativní drift, absolutní drift, fixní hodnota mV
Dávkování dynamické, nastavitelné předdávkování
Přesnost dávkování ±0,1% objemu byrety
Rozlišení byrety 1/40000 objemu byrety (nejmenší dávka 0,125 μl)
Titrační kyveta kónický tvar, pracovní objem 50 až 150 ml
Výměna rozpouštědla uzavřený systém, integrovaná vzduchová pumpa
Vyhodnoceni statistický průměr, směrodatná odchylka
Titrační metody až 100 metod (standardní a uživatelské)
Ukládání dat až 100 záznamů titrace nebo sledování driftu