Vlnově disperzní fluorescenční přístroj S8 TIGER
Vlnově disperzní fluorescenční přístroj S8 TIGER

Vlnově disperzní fluorescenční přístroj S8 TIGER slouží ke stanovení prvkového složení většiny anorganických látek; pevných, práškových i kapalných vzorků na základě buzení sekundárního rentgenového záření. Metodou rentgenové fluorescence lze stanovit všechny prvky periodické soustavy s výjimkou plynů a prvků lehčích než fluor. Výsledkem analýzy je tabulka s procentuálními koncentracemi prvků ve vzorku.