Systém pro komprehenzivní chromatografii  LECO Pegasus 4D GCxGC-TOFMS
Systém pro komprehenzivní chromatografii LECO Pegasus 4D GCxGC-TOFMS

Dvojrozměrný chromatografický systém (GCxGX, 2d-GC) vybavený TOF-MS detektorem s extrémě rychlým snímáním spekter umožňující simultální separaci na dvou odlišných kolonách s rozdílnou polaritou. Přístroj umožňuje například separovat analyty podle jejich těkavosti v jedné dimensi a polarity v druhé. Používá se pro analýzu extrémě složitých směsí, kde by byla klasická jednorozměrná chromatografie nepoužitelná vzhledem ke koelucím.
Separátní pec pro sekundární kolonu s vlastním ohřevem/chlazením, možnost programově měnit čas i další parametry modulace v průběhu analýzy, kryomodulace pomocí kapalného dusíku, rychlý TOF-MS detektor, SSL a PTV (Gerstel) inlet, automatický dávkovač pro 16 posic, spektrální dekonvoluce.