Přístroj pro stanovení bodu zákalu a bodu tuhnutí Normalab NTE 450
Přístroj pro stanovení bodu zákalu a bodu tuhnutí Normalab NTE 450

Automatický analyzátor pro stanovení nízkoteplotnotních vlastností paliv a biopaliv - bodu tekutosti a bodu zákalu (ASTM D 97, 2500, 6892;  IP 15, 219;  ISO 219, 3015;  DIN ISO 3016, DIN EN 24015).