Automatický vícerozsahový viskozimetr Herzog HVM-472
Automatický vícerozsahový viskozimetr Herzog HVM-472

Přístroj pro automatické měření kinematické viskozity ropných frakcí a dalších kapalin Newtonského charakteru kapilárním skleněným viskozimetrem podle ASTM D445.