Spektrofotometrický kolorimetr Lovibond PFXi-950/P
Spektrofotometrický kolorimetr Lovibond PFXi-950/P

Spektrofotometrický kolorimetr pro měření barvy čistých kapalin nebo průhledných pevných látek. Přístroj pro analýzu barev u vzorků vyžadujících průchod světla, jako jsou kapalné chemikálie, paliva a vodné roztoky.