Kapalinový chromatograf Agilent 1260
Kapalinový chromatograf Agilent 1260

Přístroj slouží ke stanovení skupinového složení ropných frakcí s  destilačním rozmezím 150-400°C a stanovení obsahu PAU v odpadních vodách, odpadech a zeminách.
Tlak: max 60 MPa
Čerpadla: isokratické; kvarterní
Detektory: RI; UV/VIS; fluorescenční
Termostatovaný autosampler